top of page

ביטוח הבריאות מהווה פתרון לבעיות הקבועות והמתמשכות במערכת הבריאות הציבורית.

 

ומאפשר שליטה מלאה באופן קבלת הטיפול זמינות ומקום הטיפול ללא תלות והמתנה לתורים ואישור 

 

ועדות בקופ"ח ומשרד הבריאות.

 

הכיסוי מכסה מקרים של השתלות בחו"ל, ניתוחים בארץ ובחו"ל, תרופות לא בסל הבריאות, שרותים אמבולטורים ובדיקות אבחנתיות

 

והכל במהירות ובקלות.

 

 

bottom of page